همزمان با سومین سالگرد سپهبد شهید سلیمانی صورت گرفت: رونمایی از كتاب "نقش آب در سلامت و عملكرد انسان "

همزمان با سومین سالگرد سپهبد شهید سلیمانی ، كتاب "نقش آب در سلامت و عملكرد انسان "، در رادیو سلامت رونمایی شد .

1401/10/13
|
15:39

به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت، رئیس موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت با حضور در برنامه "سردار بی پایان" در رادیو سلامت ، كتاب "نقش آب در سلامت و عملكرد انسان " را رونمایی كرد. .
این كتاب كه با كوشش جمعی از پژوهشگران مركز تحقیقات سلامت دفاعی گردآوری شده است ، به یكی از دغدغه های شهید سلیمانی درباره نحوه مصرف آب توسط رزمندگان در شرایط گوناگون عملیاتی می پردازد.
سردار نصراله فتحیان رئیس موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت در این باره گفت : شهید سلیمانی سردار بزرگ و پرافتخار اسلام ؛چند روز قبل از آسمانی شدن و ترك دنیای فانی ، نگرانی و دغدغه خویش را درباره نحوه مصرف آب توسط رزمندگان در شرایط گوناگو ن عملیاتی ابراز كرد كه بر این اساس امروز شاهد پژوهشی در این زمینه هستیم.
كتاب "نقش آب در سلامت و عملكرد انسان "در سی و دو فصل و با كلیاتی از تعادل آب و تنظیم دمای بدن ، اثرات كم آبی بر سیستم های مختلف بدن ، و دستورالعمل ها و توصیه ها تدوین شده است .

دسترسی سریع