آیین گرامیداشت دكتر ابراهیم دیباجی در رادیو فرهنگ

برنامه آیین سپاس رادیو فرهنگ این هفته به گرامیداشت دكتر ابراهیم دیباجی، استاد زبان و ادبیات عرب اختصاص دارد .

1401/11/28
|
08:23

برنامه‌« آیین سپاس» جمعه 28 بهمن‌ماه ویژه یادبود «دكتر ابراهیم دیباجی»، استاد زبان و ادبیات عرب ، از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.
در این برنامه صحبت های عبدالحسین فقهی، علی‌اصغر قهرمانی مقبل، محمدحسن فؤادیان، رقیه رستم‌پور، اكبر ایرانی، غلامعباس رضایی، كبری روشنفكر، حامد صدقی و خلیل پروینی درباره دكتر ابراهیم دیباجی پخش می شود.
سید ابراهیم دیباجی (متولد 1315 ش)، پژوهشگر و استاد زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران است. ابراهیم دیباجی از سال 1342 تا 1345، در لغت‌نامه دهخدا بررسی فرم‌های مؤلفان را برعهده داشت و نیز از سال 1343 تا 1346، در بخش بررسی و تحقیق كتابخانه مجلس شورا به فهرست‌نگاری كتاب‌های خطی و پژوهش اشتغال یافت و در سال 1349، به كتابخانه دانشكده ادبیات دانشگاه تهران دعوت و به‌عنوان كارشناس كتاب‌های فارسی و عربی مشغول كار شد. وی كه دارای تحصیلات حوزوی است، در سال 1350، مربی گروه زبان و ادبیات عربی دانشكده شد و در سال 1360ش، از دانشگاه بیروت دكترا گرفت.
فهرست نسخه‌های خطی كتابخانه مجلس شورای ملی سابق، شماره دهم بخش یكم، (با همكاری عبدالحسین حائری، و عالمه اوحدی)، فهرست نسخه‌های خطی كتابخانه خانقاه نعمت‌اللهی تهران (دو جلد)، فهرست مقاله‌های موجود در مجله دانشكده ادبیات دانشگاه تهران (بخش اول)، الجدید فی الصرف و النحو، بدایة البلاغة، ابن سینا به روایت اشكوری و اردكانی، تصحیح چهارده رساله فارسی عرفانی از صائن‌الدین تركه اصفهانی (با همكاری دكتر موسوی)، تصحیح «المناهج فی المنطق» ابن تركه، مدخل منطق لوكری، تصحیح بخش الهی «بیان الحق بضمان الصدق» لوكری، تصحیح «القبسات» میرداماد با همكاری پروفسور ایزوتسو و ...)، معجم المثنی، فرهنگ تحلیلی منطق صوری، موسوعة اصطلاحات العلوم و الفنون، فرهنگ تحلیلی معربات، فرهنگ تحلیلی علوم بلاغی، سهم معارف اسلامی در پدیداری سمانتیك و هرمنوتیك در جهان، فرهنگ تحلیلی علوم دستوری عربی، فرهنگ تحلیلی اصول فقه اسلامی، فرهنگ فلسفی ـ منطقی، دستور زبان تطبیقی عربی و فارسی، مقایسه غزل‌های دیوان شمس با غزل‌های حافظ، مولانا و حافظ، آثار و افكار ابن عربی در عارفان پس از او، سهم زبان فارسی در گسترش علوم بلاغی و سلسله مقالاتی در زمینه ادبیات و فلسفه در مجله‌های مختلف از آثار اوست.علاقه مندان می توانند« آیین سپاس» را ساعت 12:30 به تهیه كنندگی معصومه سادات علوی نكو روی موج اف ام ردیف 106مگاهرتز از رادیو فرهنگ بشنوند.

دسترسی سریع