نماینده پیشین ایران در صندوق بین المللی پول؛ از نگاه بانك مركزی ،شرایط برای تك نرخی كردن ارز در كشور فراهم نیست 20 اشتراك

دكتر محمد آقاقوام، تصریح كرد: از نظر بانك مركزی شرایط كنونی كشور برای تك نرخی شدن ارز فراهم نیست از این رو انجام آن را متوقف كردند.

1396/07/07
|
14:39

دكتر محمد آقاقوام، نماینده پیشین ایران در صندوق بین المللی پول، در مصاحبه با برنامه « بدون خط خوردگی» رادیو گفت وگو ، با بیان اینكه برای تك نرخی كردن ارز، باید شرایط لازم در اقتصاد كشور از نظر ارزی و بانكی فراهم شود، اظهار كرد: وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین بانك مركزی دو بازوی هم هستند و هر دو می‌خواهند كه ارز تك نرخی شود ولی با توجه به فراهم نبودن شرایط، بانك مركزی به صورت رسمی اعلام كرده است كه یكسان كردن نرخ ارز در حال حاضر از دستور این بانك خارج شده است.

وی با بیان اینكه یكی از الزامات برای تحقق این موضوع برقراری روابط كامل كارگزاری بانكی و همچنین داشتن روابط بانكی با كلیه بانك‌های بزرگ دنیا است، ادامه داد: برخلاف برخی از تصورات هنوز این روابط كارگزاری به صورت كامل ایجاد نشده است.

دكتر آقاقوام ،تصریح كرد: از سوی دیگر باید به این موضوع توجه كنیم كه تك نرخی كردن ارز یك تصمیم و دستور اداری است ولی اجرای آن در بازار مستلزم این است كه بانك مركزی بتواند تقاضاهای موجود در بازار را در ارتباط با ارز تامین كند و شرایط به گونه ای نباشد كه خریدار مجبور شود برای تامین ارز مورد نیازش به بازار آزاد مراجعه كند .

نماینده پیشین ایران در صندوق بین المللی پول با تاكید بر اینكه تك نرخی كردن ارز در برگیرنده فواید بسیاری برای اقتصاد كشور است، گفت: دلیلی ندارد كه بانك مركزی با اجرای این موضوع مخالفت داشته باشد ولی آنها تاكید دارند كه باید شرایط لازم برای تحقق این موضوع فراهم شود و در حال حاضرچنین شرایطی وجود ندارد .

وی خاطر نشان كرد : بخشی از این شرایط مربوط به مسائل داخلی كشور است ولی بخش عمده آن مربوط به خارج از كشور می شود چرا كه ارز خود ماهیت خارجی دارد و شاید بتوان گفت 80 درصد این موضوع به تحقق برخی از شرایط مربوط به خارج از كشور، بستگی دارد.

دسترسی سریع