در گفت و گوی اجتماعی مطرح شد: فضای مجازی سلاح جنگ نرم است

مدیر تولید محتوا مركز رسانه شبكه های اجتماعی بسیج اظهار داشت: نظام سلطه بسیاری از اقدامات خصمانه ی خود را به واسطه ی استفاده از ظرفیت فضا مجازی و شبكه های اجتماعی در داخل كشور پیش می برد.

1396/07/08
|
08:42

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی اهمیت حضور در فضای مجازی با حضور مهندس فرهاد نظریان سامانی (مدیر تولید محتوا مركز رسانه شبكه های اجتماعی بسیج) از شبكه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه مهندس فرهاد نظریان سامانی مدیر تولید محتوا مركز رسانه شبكه های اجتماعی بسیج با اشاره به این كه امروزه سیاست های نظام سلطه در برابر انقلاب اسلامی ایران تغییر كرده است، گفت: در حال حاضر فناوری های اساسی در تمام كشورهای جهان حائز ارزش و اهمیت بسیاری شده است، به طوری كه اكثر تهدید ها و اقدامات در قالب این فناوری ها صورت می گیرند.

وی همچنین در ادامه افزود: پدیده ی انقلاب اسلامی در زمان پیروزی تمامی تئوری پردازان سیاسی را مبهوت و متعجب كرد، چرا كه چنین انقلابی در نوع خود انقلابی بی بدیل بود.

مدیر تولید محتوا مركز رسانه شبكه های اجتماعی بسیج با بیان این كه انقلاب اسلامی گفتمان جدیدی را به جهان معرفی كرد، اظهار داشت: گفتمان انقلاب اسلامی همواره در مقابل گفتمان های سلطه گری كه خود را یكه تاز دنیای معاصر می دانستند ایستادگی كرده است.

وی همچنین در ادامه اضافه كرد: استقامت نظام سلطه در مقابل گفتمان انقلاب اسلامی ایران باعث ایجاد یك رویارویی جدی شد، به طوری كه در اوایل حضور انقلاب اسلامی در جوامع بین الملل نظام سلطه بر علیه ایران جنگ سختی را تدارك دید.

مهندس فرهاد نظریان سامانی با اشاره به این كه نگرش و نگاه دشمن به جمهوری اسلامی امروزه با دوران اوایل انقلاب بسیار متفاوت است، اظهار داشت: امروزه دشمنان جمهوری اسلامی ایران دیگر با نگاه جنگ سخت اقدام به رویارویی نمی كنند.

وی همچنین در ادامه اضافه كرد: امروزه جمهوری اسلامی به واسطه ی ایجاد یك نبرد هوشمندانه در عرصه های سخت، نیمه سخت و نرم وارد كار شده و از مواضع خود دفاع می كند.

مدیر تولید محتوا مركز رسانه شبكه های اجتماعی بسیج با بیان این كه فضای مجازی ابزار جنگ نرم برای دشمنان ایران است، اذعان داشت: فناوری های نوین و به ویژه فضای مجازی امروزه نقش بسیار مهم و بی بدیلی را در زندگی روزمره مردم بر عهده دارد؛ به طوری كه در طول زمان به زندگی دوم انسان مبدل شده است.

وی با اشاره به این كه امروزه دشمنان ایران به روش های مختلف از طریق فضای مجازی به افكار مردم نفوذ می كنند، گفت: آمارهای نفوذ دشمن از طریق فضای مجازی آمارهایی بسیار تكان دهنده هستند، به طوری كه لحظه ای غفلت در این حوزه می تواند عوارض و عواقب جبران ناپذیری را شامل حال مردم كشور كند.

مهندس فرهاد نظریان سامانی همچنین در ادامه تاكید كرد: در حال حاضر 60 درصد از پهنای باند اینترنت كشور برای مصرف نرم افزاری غیر ایرانی به نام تلگرام مصرف می شود؛ به طوری كه 40 میلیون نفر ایرانی در این فضا حضور دارند، بر همین اساس نظام سلطه بسیاری از اقدامات خود را به واسطه ی استفاده از این ظرفیت در داخل كشور پیش می برد.

فایل صوتی برنامه گفت و گوی اجتماعی از وبگاه شبكه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است، متذكر می شود كه این برنامه در ایام هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 از شبكه ی رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دسترسی سریع