تست 1

تست میشود

1396/05/18
|
19:24

سلام به شما مخاطبان گرامی شبكه ورزش
با آخرین برنامه فرهنگ و ورزش این هفته در خدمت شماییم.
لطفا با ما همراه باشید.
دوستان مناسبت هفدهم مرداد یعنی روز خبرنگار سبب شد این هفته به موضوع رسانه و ورزش بپردازیم.
این هفته از تكریم جایگاه و ارزش خبرنگاران حوزه ورزش هم گفتیم. ارائه تعریف علمی و بنیادی از خبرنگاری ورزشی متناسب با فرهنگ دینی و ملی ایران، بررسی ارتباط ساختاری حوزه مدیریتی ورزش با جریان خبررسانی ورزشی و همینطور بررسی ساختار فعلی خبرنگاری ورزشی در ایران ، از دیگر مواردی بود كه به آن پرداختیم.
روز شنبه گفتیم:
پیش از آنكه فردی حرفه روزنامه‌نگاری را انتخاب كند، لازم است ویژگی‌های حرفه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری را بشناسد تا از روی آگاهی به آن روی آورد. در سال 1978 از سوی سازمان یونسكو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد)، اعلامیه‌ای راجع به نقش رسانه‌های جمعی در تقویت صلح جهانی و تفاهم بین‌المللی به تصویب رسید. در این اعلامیه ، لزوم تربیت اخلاقی و اجتماعی روزنامه‌نگاران ارائه شد. در این اعلامیه، ضمن تأكید بر منشور جهانی 1948 سازمان ملل متحد، تصریح شده است كه براساس این قوانین، خبرنگاران مطبوعات باید منتهای درجه، كوشش كنند تا اخبار و اطلاعاتی كه در اختیار عموم می‌گذارند صحیح، دقیق و معتبر باشد. خبرنگاران و سردبیران باید در صحت اخباری كه به‌دست می‌آورند تحقیق و تعمق كنند. خبرنگاران نباید حقیقتی را تعمداً تحریف یا مخدوش كنند و همچنین هیچ نوع مطلبی را نباید از نظر مردم مكتوم نگه دارند.
اصول اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری مقرر می كند كه روزنامه‌نگاران در هر مرحله و مقامی كه باشند باید به خیر و مصلحت جامعه ایمان كامل داشته باشند. كوشش برای تأمین منافع شخصی و كوشش برای پیش بردن مقاصد خصوصی كه با مصلحت جامعه سازگار نباشد، خلاف اصول و آئین‌ اخلاقی روزنامه‌نگاری است. تخطئه مردم و تهمت و افتراء به اشخاص از جمله جرائم بزرگ حرفه روزنامه‌نگاری است.

دسترسی سریع