امضای تفاهنامه بین معاونت صدای رسانه ملی و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

بر اساس تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت صدای رسانه ملی و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، همكاری‌های مشترك برای ترویج بازی‌های ایرانی و سواد مصرف بازی در خانواده‌ها ایجاد شد.

1401/06/21
|
17:12

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و معاونت صدای سازمان صداوسیما با هدف مشاركت و همكاری در طراحی، تولید و انتشار تولیدات شنیداری با موضوع تبلیغ و ترویج فرهنگ صحیح استفاده از سرگرمی‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای و برگزاری پویش‌ها و رویداد‌های مشترك، تفاهم‌نامه همكاری امضا كردند.

این تفاهم‌نامه بر اساس تقسیم كار شورای عالی فضای مجازی در مصوبه سند «سیاست‌های حاكم بر برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای» به امضا مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و معاون صدای سازمان صدا و سیما رسید.

علی بخشی‌زاده، معاون صدای سازمان صداوسیما در این مراسم با بیان اینكه امضای این تفاهم‌نامه‌ها گام اول اجرایی به سمت تحقق اهداف مشترك است، گفت: كارگروهی در معاونت صدا مأمور شده است كه هر 6 ماه یك بار درباره تحقق مفاد این تفاهم‌نامه، گزارشی ارائه دهد تا اثربخشی این اقدام مشترك در نگاه مخاطبان مورد ارزیابی قرار گیرد.

سیدصادق پژمان مدیرعاملی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هم با اشاره به ظرفیت‌های معاونت صدا برای معرفی تولیدات سازندگان بازی‌های ایرانی و ترویج سواد مصرف بازی در میان خانواده‌ها گفت: زیست بوم بازی‌های دیجیتال، حوزه‌ای فراسازمانی است و همگرایی و هم‌افزایی بین دستگاهی، موجب تسریع در برطرف شدن مشكلات موجود در این حوزه می‌شود.

تبیین ابعاد اجتماعی، فرهنگی، یادگیری، روانشناسی و اقتصادی بازی‌های رایانه‌ای و سرگرمی‌های دیجیتال برای مخاطبان رادیو و افزایش سواد فضای مجازی، بازی‌های رایانه‌ای و سرگرمی‌های دیجیتال در مخاطبان شبكه‌های رادیویی، به‌ویژه خانواده‌ها از اهداف این تفاهم‌نامه همكاری مشترك است.

توسعه فضای كسب و كار در صنعت بازی‌های رایانه‌ای، توسعه برنامه‌های پژوهشی، حمایت از نخبگان، شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، گسترش بازار و افزایش صادرات بازی‌های رایانه‌ای داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی از دیگر رویكرد‌های مورد نظر بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و معاونت صدای رسانه ملی است كه در قالب این تفاهم‌نامه دنبال می‌شود.

دسترسی سریع