انتصاب سید مرتضی كاظمی دینان به مدیریت شبكه رادیویی فرهنگ

سید مرتضی كاظمی دینان با حكم معاون صدای رسانه ملی به مدیریت شبكه رادیویی فرهنگ منصوب شد.

1401/06/21
|
17:17

در این حكم كه از سوی علی بخشی‌زاده معاون صدای رسانه ملی صادر شد كاظمی دینان مأموریت یافته است تا با بهره گیری از توانایی و تجربه همكاران، علاوه بر وظایف محوله در جهت ارتقاء این شبكه، اهداف و ماموریت هایی از جمله:
- جریان سازی در امور فرهنگی كشور و ارتباط فعال و مستمر با نهاد ها و سازمان‌های تاثیرگذار در حوزه فرهنگ
- معرفی آثار برجسته و عناصر فعال و مراكز خالق هنر انقلاب اسلامی
- تقویت روحیه جهاد،ایثار، مقاومت و شهادت
- فرهنگ سازی برای توسعه سبك زندگی اسلامی – ایرانی
- تقویت روحیه و احساس هویت ملی و انقلابی و افزایش همبستگی ملی
- تبیین چهره فردی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی زن مسلمان در تقابل با تعاریف متحجرانه و غربزده از زن
- روایت صحیح تاریخ اسلام و ایران و استفاده حداكثری از دستمایه‌های تاریخی در مسیر هویت بخشی و تمدن اسلامی تلاش نماید.

سید مرتضی كاظمی دینان دارای مدرك دكترای روابط بین الملل است و از سال گذشته مدیریت بخشی از امور رادیو فرهنگ را با قائم مقامی این شبكه برعهده داشت.

كاظمی دینان، نویسندگی و كارشناسی ده‌ها برنامه رادیویی و تلویزیونی، عضویت در شورای كتاب سازمان صدا و سیما، مدیریت گروه سیاسی اداره كل پژوهش معاونت سیاسی سازمان و سابقه مدیر كلی در بخش های مختلف اداره كل نظارت و ارزیابی سازمان صدا و سیما از جمله برنامه‌های معاونت صدا، خبر و برنامه‌های سیاسی صدا، سیما و استان‌ها طی ادوار مختلف و داوری جشنواره مستند رادیو(پژواك) را در كارنامه خود دارد.

دسترسی سریع