اگر جشنواره در خدمت برنامه‌سازی باشد، برای رادیو مفید است

به گزارش ستاد اطلاع رسانی دومین جشنواره رادیویی پژواك: دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواك از 19 تا 22 اردیبهشت در مركز همایش‌های صدا و سیما برگزار خواهد شد.

1401/11/08
|
16:08

در همین رابطه علی بخشی زاده، معاون صدای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با بیان ویژگی‌های یك مستند رادیویی شنیدنی گفت: در مستند باید تمام حرفها استناد داشته باشد، به تعبیر امروزی پشتوانه علمی داشته باشد، چارچوب درست داشته باشد، ریتم مناسب داشته باشد و دقیقا به هدف برنامه فكر كند و اجزای برنامه دقیقا در راستای هدف باشد. یك مستند باید در كوتاه ترین زمان هدفش را بیان كند و مخاطبش را ملول نكند.اگر جشنواره در خدمت برنامه سازی باشد، حتما برای رادیو مفید استمعاون صدا در پاسخ به این پرسش كه جهت ارتقا جایگاه رادیو اینگونه جشنواره چگونه می توانند تاثیرگذار باشند، گفت: اگر جشنواره در خدمت برنامه سازی باشد، حتما برای رادیو مفید است. اما اگر جشنواره برای جشنواره باشد به هیچ وجه مفید نیست و جز سرمایه حدر دادن و وقت طلف كردن چیز دیگری نیست.جشنواره ای كه كاركرد دارد، موفق استبخشی زاده با تاكید بر اینكه جشنواره نباید به ضد هدف خودش تبدیل شود، افزود: من امیدوارم استمرار جشنواره مستند پژواك دقیقا در كمك به قالب مستند عمل كند. جشنواره وقتی بیاید زمینه ای ایجاد كند، زمانی كه جشنواره بتواند موقعیتی فراهم كند، برنامه سازانی كه بالقوه یك ظرفیت هایی دارند آنها را به فعلیت برساند. اگر جشنواره بتواند دست بهترین ها را بالا بگیرد و در داوری ناعادلانه به ضد هدف خودش تبدیل نشود، این جشنواره یقینا چون كاركرد دارد، موفق است و مستمر می شود.معاون صدا خاطر نشان كرد: استمرار یك نهاد دلیل بر كاركردش است. كاركرد مثبت داشته باشد استمرار دارد ؛ مانند نهاد خانواده، به اندازه ایی كاركرد مثبت داشت كه در طول قرنها نهاد خانواده برقرار است.برگزاری دومین جشنواره پژواك از 19 تا 22 اردیبهشتعلاقه مندان به شركت در دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواك در بخش های اصلی با محورهای موضوعی، بخش ساختاری، بخش برنامه های مستمر، بخش مردمی، بخش مستندنگاری و بخش ویژه می توانند تا دهم بهمن 1401 آثارشان را در سایت جشنواره به آدرس www.pejvak.irib بارگزاری كنند.پایان پیام/

دسترسی سریع