دبیر دومین رویداد ملی پادكست فارسی معاونت صدا منصوب شد

با حكم معاون صدای رسانه ملی، وحید اسدی به عنوان دبیر دومین رویداد ملی پادكست فارسی معاونت صدا منصوب شد.

1403/03/09
|
11:13

به گزارش روابط عمومی معاونت صدا، در حكم علی بخشی زاده معاون صدای رسانه ملی آمده است: با توجه به تخصص، تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این حكم به عنوان «دبیر دومین رویداد ملّی پادكست فارسی» منصوب می شوید.
امید است با ابتكار عمل و پیگیری مجدانه و براساس ارزش های اسلامی، منویات رهبر معظم انقلاب و سیاست های رسانه ملی، دومین رویداد ملی پادكست فارسی همچون دوره پیشین در سطح و تراز سپهر رسانه ای ایران اسلامی برگزار شود و زمینه های ورود شایسته جوانان به تولیدات صداپایه در حوزه رسانه های نوین فراهم شود.
انتظار می رود با همكاری و حمایت شبكه های رادیویی معاونت صدا، افق پیش روی دومین رویداد، با توجه ویژه به موارد زیر ترسیم شود:
ـ ظرفیت سازی برای پرورش استعدادهای تولید پادكست در داخل سازمان.
ـ ارتقای توانمندسازی های برنامه سازان رادیو در بسترهای نوین صداپایه.
ـ بهره گیری از ظرفیت تولید محتوا با جلب مشاركت پادكسترهای حرفه ای و آماتور.
ـ توجه ویژه به تولید محتوا با رویكرد شعار سال.
ـ بازنمایی خلاقانه ارزش های اجتماعی با بن مایه فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی.
توفیقات روزافزون شما را در انجام وظایف محوله از خداوند متعال خواستارم.

دسترسی سریع