در نشست صمیمانه دبیر جشنواره پژواك با برگزیدگان دوره سوم مطرح شد: قالب مستندسازی با جشنواره پژواك احیا شد

نشست صمیمانه حمیدرضا افتخاری، دبیر سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواك با برگزیدگان این دوره از جشنواره عصر چهارشنبه 9 خرداد با هدف آسیب شناسی سه دوره از برگزاری جشنواره و پیشنهادهایی برای برگزاری جشنواره چهارم معاونت صدا برگزار شد.

1403/03/09
|
22:37

به گزارش روابط عمومی معاونت صدا، حمیدرضا افتخاری، دبیر سومین جشنواره ملی مستند رادیویی ضمن تبریك به برگزیدگان این دوره از جشنواره گفت: امروز جمع شده ایم تا آنچه در سه دوره از جشنواره پژواك رخ داده را آسیب شناسی كنیم و هم اندیشی برای دوره چهارم داشته باشیم.
وی در ادامه با بیان این كه در این دوره از جشنواره رقابت میان نامزدها تنگاتنگ بود، افزود: شما برگزیدگان با صدم امتیاز برگزیده شده اید، به همین دلیل تاكید كردم رقابت تنگاتنگ میان آثار شما بود. معتقدم این جشنواره به بلوغ رسیده است.
وی بیان كرد: ضمن اینكه در این نشست صمیمانه گرد هم آمدیم تا به جمع بندی برسیم كه چه باید كرد تا دوره چهارم، جشنواره بهتری باشد، زیرا پیش بینی شده كه جشنواره در قالب های مختلف و بین المللی برگزار شود.
افتخاری با بیان نحوه داوری ها عنوان كرد: داوران با حساسیت بالا و دقت بسیار آثار را مورد ارزیابی قرار داده و داوری شدند.
دبیر جشنواره با اشاره به اینكه تم جشنواره امیدآفرینی بود، توضیح داد: ما تلاش كردیم امیدآفرینی را در جشنواره پژواك ترویج بدهیم. برنامه سازان باید برنامه ای بسازند كه فرامتن آن امیدآفرین باشد.
افتخاری با تاكید بر این كه جشنواره باید چهارچوب خود را مشخص كند، اظهار داشت: جشنواره ها دو مدل رویكرد دارند، فرم محور و محتوا محور. هدف سه دور جشنواره احیا مستند رادیویی بود، زیرا در جدول پخش رادیو، مستند جایی نداشت یا كم بود. این در حالی است كه هم اكنون مستندهای بسیاری تولید و پخش می شود كه نشان دهنده این است كه جشنواره به اهداف خودش و به بلوغ رسیده است.
دبیر جشنواره پژواك در ادامه افزود: ما به اهداف خود رسیده ایم و در دوره بعدی، جشنواره بین الملل و در همه گونه ها برگزار خواهد شد. قصد داریم برنامه سازان را به سمتی سوق دهیم كه برنامه هایشان را براساس سند تحول بسازند. كمك می كنیم تا برنامه سازان ایده های جدید ارائه كنند.
وی در ادامه درباره اضافه شدن واكنش سریع در جشنواره پژواك گفت: با افزودن این بخش قصد داشتیم توانمندسازی رادیو و برنامه سازان را نشان دهیم. در این بخش آثار قابل توجهی دریافت شد و برگزیدگان این بخش ها معرفی شدند.
افتخاری در پاسخ به این سوال كه چرا در هر بخش از جشنواره نفرات اول تا سوم معرفی نشده اند و فقط برگزیده انتخاب شد؟ توضیح داد: دلیل این مساله این بود كه ما به استانداردها نزدیك شویم. به همین دلیل این روش اتخاذ شد.

*پیشنهاد برگزیدگان دوره سوم جشنواره پژواك*

برگزیدگان با بیان پیشنهاد به واكاوی سه دوره از جشنواره گذشته پرداختند و توصیه های خود را مطرح كردند.
یكی از برگزیدگان جشنواره پیشنهاد داد جشنواره از تك قالب بودن خارج شود و بخش های دیگر هم اضافه شود.
یكی دیگر از برگزیدگان بر این باور بود كه بهتر است موضوعات بیشتری به جشنواره اضافه شود.
یكی از برگزیده ها عنوان كرد: دست نسل جوان را در انتخاب موضوع ها و قالب ها باز بگذارید. ضمن اینكه اتفاق خوبی بود كه جشنواره اختصاصی مستند داشتیم.
یكی دیگر از برگزیدگان درخواست كرد تا با حضور داوران آثار برگزیده تحلیل و بررسی شود. دستاورد جشنواره این بود كه وعده نداده بودند. برای ایجاد انگیزه امتیاز خاصی به برگزیده ها دهید.
برگزیده دیگری تاكید كرد: بهتر است جایزه ویژه استان ها را منفك كنید.
همچنین در این نشست صمیمانه پیشنهاد شد كارگاه های آموزشی در جشنواره پژواك با جدیت بیشتر پیگیری شود.

دسترسی سریع