شما برنده مسابقه «انتخاب جمهور» شوید

شبكه رادیویی پیام و آوا از مخاطبان برای شركت در مسابقه «انتخاب جمهور» دعوت به عمل می آورد.

1403/03/22
|
14:58

به گزارش روابط عمومی معاونت صدا، شبكه رادیویی پیام و آوا مسابقه «انتخاب جمهور» را برگزار می كند. مسابقه چهار گزینه ای انتخاب جمهور با توجه به پیش رو بودن انتخابات هر هفته در پیام‌رسان‌های داخلی برگزار خواهد شد.
مخاطبان می توانند با مراجعه به كانال‌های رادیو پیام و رادیو آوا در پیام رسان‌های داخلی به آدرس های radiopayam@ و radioava@ در مسابقه انتخاب جمهور شركت كنند. هر هفته به چهار نفر از برندگان به قید قرعه جوایز نقدی اهدا خواهد شد.

دسترسی سریع