رادیو ایران، زبان مردم

رادیو رسانه ای است كه كاركرد و ماموریت خود را در چهار حوزه متمركز كرده است. كاركرد اطلاع رسانی، سرگرمی، تفریحی و آموزشی و باید گفت هر گونه پیامی بر اساس این اهداف و كاركردها در این رسانه جمعی اولیه ساخته و ارسال می شود.

1403/04/12
|
09:17

رادیو به عنوان فراگیرترین رسانه جمعی، بخش مهمی از فضای زندگی مردم را به خود اختصاص داده است. به واسطه این نقش محوری، تاثیرات فراوانی بر فرد، گروه های اجتماعی، سازمانها و كل جامعه بر جای گذاشته و می گذارد.
در سال 1335 فرستنده دو كیلوواتی رادیو تهران به پنجاه كیلووات و یكسال بعد به صد كیلووات تبدیل شده در همین سال بود كه ایستگاه صدكیلوواتی رادیو تهران به رادیو ایران تغییر نام یافت. رادیو در طی دوران پس از انقلاب اسلامی همواره بعنوان رسانه ای مردمی در كنار مردم و برای مردم باقی مانده است. اگر چه در دنیای جدید شاهد ظهور رسانه های نوین و پیشرفت های عظیم فناوری هستیم اما رادیو همچنان با قابلیت های ویژه، حضوری قدرتمند در این عرصه داشته و دارد.
در كتاب برنامه ریزی در رادیوهای خصوصی می خوانیم: كار در رادیو به پیچیدگی جراحی مغز است: در رادیو باید به كوچكترین و ظریف ترین نكات توجه كرد. زیرا یك خطای كوچك، تاثیر اقدامات بزرگ را كم رنگ می كند.
رادیو گنجینه تاریخ شفاهی ماست. اگر مصاحبه ها و گزارشهای روزانه رادیو را در طول 50 سال گذشته را جمع آوری كنیم و تنها آنها را گوش دهیم، سیاری از رویدادهای تاریخی و سیاسی را به یاد می آوریم.
مك فارلند در كتاب راهبردهای برنامه سازی برای رادیو در آینده می نویسد: اگر هدف رادیو این باشد كه خود را صدای جامعه بداند نمی تواند تنها به این امید حركت كند، زیرا به سوی آبهای ناشناخته حركت می كند. رادیو باید خود هدایت گر باشد اما در تحقق اهداف خود، نیازهای جامعه را در نظر بگیرد.
البته باید گفت رادیو آنچنان كه برخی فكر كرده اند، رسانه ای بی تاثیر و كم پوشش است و نه آنچنان كه برخی دیگر پنداشته اند، تنهاترین و مهم ترین رسانه جمعی است، بلكه می توان گفت رادیو یك وسیله ارتباط جمعی است كه در مجموعه سپهر رسانه ای هر كشوری، نقش ویژه خود را ایفا می كند.
رادیو ایران با قدمی بیش از نزدیك به یك قرن، چنانكه بخواهد هنوز هم یك رسانه مقبول باشد و مخاطبان خود را از دست ندهد ناگزیر است بازنگری جدی در نحوه ی برنامه سازی، مخاطب، پیام و.... انجام دهد.
رادیو ایران، پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، دارای برنامه های متنوع در ساختارهای متفاوت در حوزه برنامه سازی است كه پرداختن به هر كدام از این ساختارها از حوصله خواننده خارج است اما با امتیاز زمان در این یادداشت یكی از برنامه های گروه برنامه ساز جامعه و سلامت و گروه دانش و اقتصاد تحت عنوان ایران امروز را معرفی می كنم.
این برنامه یك میزگرد چالشی است كه روزهای شنبه و یكشنبه و با تنفسی یك روزه سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 12:40 تا 13:30 روی آنتن رادیو ایران می رود.
مخاطبان این برنامه عموم مردم هستند كه موضوعات روز را در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دنبال می كنند. این برنامه سبقه زیادی در روند برنامه سازی شبكه رادیویی ایران دارد كه تا امروز توانسته مباحث روز را با حضور كارشناسان مربوطه موشكافانه مدیریت كند.

دسترسی سریع