روز و روزگار در رادیو نمایش

مدخل اندیشه و حس و دریافتهای هر انسانی متكی به عواملی مثل «نماد»، »ضرب المثل« یا »تخیل» است كه وقتی جمع این چند، كنار هم می نشیند می تواند تبدیل به یك تصویر و یا یك حركت و یا یك صدا شود كه از روی تعمیم به معنا ما اسم این جمع را نمایش نامید.

1403/04/21
|
10:00

نمایش و عناصر و اجزاء آن به دلیل بازتاب اجتماعی و قدرت انتقال پیامی كه از ایام كهن تا به امروز دارد از جمله هنرهای همیشه مورد توجه است كه به هیچ عنوان ن‌‌می‌توان آن را تنها از وجه نمایشی دید و همواره دیدگاههای فرهنگی و در عصر معاصر، از جنبه رسانه نیز به آن توجه شده است.
با گسترش رسانه های دیداری و شنیداری گونه ای از نمایش ها هم غیر از نمایش های صحنه ای و خیابانی و ... پا به عرصه وجود گذاشت كه معروف به «تله تئاتر» شد و طیف اصلی بازیگران عرصه تئاتر به ایفای نقشهای درخشان در این نوع نمایش تلویزیونی نیز پا گذاشتند و از قضا كارهای فاخر و به یاد ماندنی زیادی نیز كه حالا جزء خاطرات و حتی افتخارات بازیگران و اهالی هنر و علاقمندان هستند خلق و در مقابل چشم تماشاگران قرار گرفتند.
گسترش سبك های نمایشی به غیر از نمایشهای كلاسیكی كه مردم عادت به دیدن آنها داشتند و پا گذاشتن عرصه نمایش به دنیای نمایش های «مدرن»، «رئال»، «سو رئال»،«فرم گرا» و ... و نیاز جامعه به گونه های مختلف نمایشی جهت اعتلای فرهنگ، چه در عرصه بین المللی و چه در عرصه ملی، نمایش ها را به سمت موضوعات خاص و قابل تعمیم به دغدغه های بشر هدایت كرد كه گاه به گاهی شاهد برگزاری جشنواره و فستیوالهای خاص با حضور جمع جورواجور هنرمندان هستیم.
علاقه و گرایش جامعه و بویژه جوانان با توجه به مفاهیم هنرهای نمایشی و لزوم برخورد علمی با این پدیده، نه تنها دانشكده های مربوط به رشته نمایش را به كانون توجه هنردوستان تبدیل كرد؛ بلكه در جای جای هر شهری بویژه پایتخت نیز شاهد برافراشته شدن تابلوها و بنرهای آموزشگاهها شدیم كه نمی دانیم این حجم از هنرجویان باید در كجا و چگونه هنر خود را بروز و به عرصه نمایش بگذارند.
به ابتكار سازمان صدا و سیما چند سال پیش رادیوی تخصصی بمنظور پوشش اخبار هنرهای نمایشی و نیز بهره گیری توان هنری هنرمندان و در راستای فرهنگ سازی با ابزار نمایش ایجاد شد كه نام آن رادیو را بر روی موج FMگذاشتند« رادیو نمایش»
جای هیچ شك و شبه ای نیست كه رادیو نمایش جایگاه بسیار ویژه و اساسی در نزد هنر دوستان و اهالی تئاتر و فرهنگ و سینما باز كرده و بعنوان یك مرجع قابل اعتنا دغدغه هنرمندان و اهالی فرهنگ و از سوی دیگر مسئولین را نسبت به هم منتقل می كند و در طول ساعات مختلف نیز با پخش برنامه های متنوع كارشناسی و نمایش و بررسی رویدادها ساعات بهتری را برای مخاطبین رقم می زند.
بعنوان یك مخاطب می توان گفت؛ بخشهای مختلف و برنامه های متنوع رادیو نمایش از ساعات صبحگاهی تا ساعات پایانی شب از چنان جذابیتهای برخوردار است كه واقعا از شنیدن این رادیو كسی خسته نمی شود و اتفاقا همدم خوبی برای لحظه های ترافیك در خودرو و لحظه های كار در كارگاهها و یا لحظه های خلوت در منزل است كه مخاطب را می تواند با خود همراه كند.
آیتمهای مثل كتابخوانی، اجرای رادیویی نمایش های داخلی، نمایش های خارجی، برنامه های شاد طنز، برنامه فرهنگی استودیو هشت، خورجین و ... عناوینی هستند كه هر كدام با ویژگیهای خود بر جذابت و غنای برنامه های این رادیو می افزایند و اضافه كنیم به این عناوین، ویژه برنامه های جشنواره های مختلف را كه بطور زنده از محل اجرای جشنواره ها با حضور كارشناسان مختلف به روی موج و آنتن رادیو سراسری می رود.
تقسیم زمان در رادیو نمایش به طول شبانه روز، همراه با برنامه هایی خاص نسبت به هر زمان معین از صبح یا ظهر و عصر و شب است كه به تناسب هر كدام ویزگیهای خاص خود را دارند و در زمان صبحگاهی این برنامه «خورجین» است كه فضای بسیار شاد و پر نشاطی را به مخاطب منتقل می كند؛ ظهر همانا لحظه های كسب آرامش است كه رادیو نمایش با برنامه ای مثل« حلوای تن تنانی» كام و لحظه های مخاطبین را شیرین و از تلخی روزمره گی با تكیه بر ادبیات غنی كهن و یا معاصر و بیان حكمتها و داستانها می كاهد.
هر روز ظهر صدای ایوب آقا خانی در قالب برنامه« كتاب خوان» ذائقه مخاطب را به سمت ادبیات معاصر جهان می كشاند كه در این خصوص بعدها بیشتر خواهم نوشت و وجوه و ویژگیهای خاص و منحصر به خود این برنامه را ذكر خواهم كرد؛ اما عصر و شبانگاه زمانی است كه عموما تفكر و اندیشه و محاسبه به سراغ انسان می آید و رادیو نمایش برای مخاطبین خود با« استدیو هشت» محفلی تخصصی و حرفه ای و اندیشمندانه در حوزه فرهنگ و هنر ایجاد می كند كه می تواند زمینه ساز ورود به روز یا روزهای بعد در روزگاران اكنون باشد .

دسترسی سریع