طباخی منصور خان برنامه «صبح جمعه با شما» تغییر كاربری می دهد

این روزها شیوع ویروس كرونا همه را تحت تاثیر خود قرار داده است. طباخی منصور «كله پز» برنامه صبح جمعه با شما نیز به دلیل شیوع كرونا خالی از مشتری شده است.

1399/02/09
|
17:54

به گزارش روابط عمومی معاونت صدا ، از این رو آقای منقاشیان ( اصغر سمسارزاده ) در پیشنهادی سودجویانه به منصور خان ( بیوك میرزایی ) پیشنهاد می‌دهد اقلام بهداشتی بفروشد و كله پزی را تبدیل به داروخانه بكند.

داروخانه منصور كله پز!
این نمایش كمدی جذاب را كه حمید پارسا مینویسد هر هفته از صبح جمعه با شما پیگیری كنید.
ساجد قدوسیان تهیه كننده و سردبیر برنامه صبح جمعه با شما ضمن اعلام این خبر اظهار كرد: چون نمایش منصور كله پز از نمایشهای پر مخاطب برنامه است و به دلایل شرایط جدید جامعه ناخواسته در حال حذف از كنداكتور برنامه بود در اتاق فكر برنامه تصمیم گرفتیم با تغییر موقت قصه نمایش هم این بخش را در برنامه حفظ كنیم و هم تنوعی در فرم نمایشی برنامه بدهیم و هم به بهانه این نمایش بخشی دیگر از مسائل روز جامعه را به نقد و چالش بكشیم. البته فراموش نشه كه زبان گزنده و تلخ صبح جمعه همواره با چاشنی طنز شیرین می‌شود.

برنامه رادیویی قدیمی و پر مخاطب صبح جمعه با شما را هر جمعه ساعت 9 تا 11:30 به تهیه كنندگی و سردبیری ساجد قدوسیان از آنتن رادیو ایران بشنوید.

دسترسی سریع