اجرای تعزیه طفلان مسلم در معاونت صدا

اداره كل هنرهای نمایشی رادیو، تعزیه طفلان مسلم را با حضور اهالی رادیو در ساختمان شهدای رادیو برگزار كرد.

عكاس : حمید حسینی از روابط عمومی معاونت صدا

1402/06/01
|
15:37
دسترسی سریع