شبکه رادیویی سلامت : صدای دانش،نشاط و آرامش

اطلاعات

ارتباط با شبکه
تاریخ افتتاح : 18 بهمن 1381
شماره تماس روابط عمومي : 22652385
شماره تماس گویا : 27860102
سامانه پیامک : 20000102 - 30000102
پست الكترونيك : radiosalamat[at]irib[Dot]ir
درصد پوشش جمعيتي: : 77/91
اطلاعات آنتن
زمان پخش:۲۴ ساعته
موج اف ام:ردیف 102

خدمات