شبکه رادیویی اقتصاد : صدای اقتصاد درون زای ایران

‌شبكه راديويي اقتصاد در تاريخ بيست و نهم مهر ماه 1386 همزمان با روز ملي صادرات تحت نام تجارت با مديريت آقاي دكتر عبدالكريم خيامي تأسيس گردید.

اين شبكه با سه گروه برنامه ساز به نام هاي ايران و تجارت، جهان و تجارت و دانش و تجارت روزانه 7 ساعت برنامه (4 ساعت توليدي و 3 ساعت تكراري) بر روي موج  FM ردیف  107/2 مگاهرتز

 براي  مخاطبان خود در استان تهران پخش مي نمود.

در بهمن سال  1386مديريت اين شبكه به آقاي دكتر محمد مهدي لبيبي واگذار شد. در شهريور ماه 1387 مدت زمان پخش شبكه از 7 ساعت به 11 ساعت (6 الی 17) افزايش مي يابد و همزمان از ساعت

10الی 14 آنتن شبكه راديويي ورزش بر روي موج FM  ردیف 102.5 مگاهرتز نيز به منظور پوشش سراسري، برنامه هاي اين شبكه را رله مي نمايد.

در تاريخ هشتم مرداد 1388 آقاي سيد عباس موسوي تبار بعنوان سومين مدير اين شبكه راديويي منصوب مي شود.

حسب ضرورت گروه اطلاع رساني و تجارت بعنوان گروه چهارم به ساختار شبكه افزوده مي گردد. در تاريخ بيست و چهارم  اسفند 1389 فركانس شبكه از 2/107 مگاهرتز به 98 مگاهرتز تغيير يافته

و4 ساعت پخش همزمان برنامه هاي شبكه از راديو ورزش قطع مي گردد. در پي نامگذاري سال 1390 به نام سال جهاد اقتصادي توسط رهبر معظم انقلاب مدظله العالي، معاونت صدا را بر آن شد با توجه

 به گستره مأموريت هاي این شبكه نام اين شبكه را از تجارت به اقتصاد ارتقاء داده و همزمان مدت زمان پخش آن را نيز از11 ساعت به 18 ساعت افزايش دهد.در پي استقبال مسئولين كشوري و نيز مخاطبان

از اين اقدام و با توجه به تنوع بخشي به برنامه ها و لزوم پاسخ گويي به نياز هاي روز افزون مخاطبان، مدت زمان پخش  برنامه هاي شبكه در تاريخ نهم شهريور ماه 1390 به 24 ساعت افزايش يافت.

در اردیبهشت سال 1392 رادیو اقتصاد از نمایشگاه بین المللی تهران به ساختمان اردلان واقع در میدان 7 تیر تغییر مکان داد و پس از 4 ماه به طبقه ششم ساختمان شهدا واقع در جام جم نقل مکان کرد.

از دی ماه 1393 مدیریت شبکه به عهده اکبر رضایی نهاده شده و از این پس باز تعریف ماموریت و سیاست ها و نیز ساختار شبکه بر اساس اطلاع رسانی موثر و مطابقت تمام با اصول 24 گانه

اقتصاد مقاومتی، انجام شد تا برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 2014 درتمامی بخشهای اقتصادی  کشور (دولتی، خصوصی، تعاونی) با بهره گیری از هنر فاخر وسمت دهی افکار عمومی احاد جامعه

برای حضور موثردر عرصه های اقتصادی اقدام به تولید وپخش برنامه های رادیویی درچارچوب اصول، خط ومشی وسیاست های مصوب سازمان فعالیت نماید .

این شبکه از فروردین 1394 به طبقه چهارم ساختمان شهدا منتقل شد و مقرر شد در این مکان تثبیت یابد.

 

اطلاعات

ارتباط با شبکه
تاریخ افتتاح : 24 فروردين 1390
شماره تماس روابط عمومي : 22014726
سامانه پیامک : 30000114
پست الكترونيك : radioeghtesad[at]gmail[Dot]com
کانال سروش : https://soroush-app.me/channel/radioeghtesad
درصد پوشش جمعيتي: : سراسری
اطلاعات آنتن
زمان پخش:۲۴ ساعته
موج اف ام:ردیف 98

خدمات