تحولی جدید در معاونت صدای رسانه ملی

معاون صدا با ایجاد كارگروه ها و شوراهای تخصصی معاونت صدا، با هدف تحقق مطلوب "سند تحول رسانه ملی" در نگاه محتوایی تجدید نظر كرد.

1401/12/14
|
16:12

تحقق مطلوب سند تحول رسانه ملی
به گزارش روابط عمومی معاونت صدا؛ «علی بخشی زاده» معاون صدای رسانه ملی از تشكیل 10 شورای تخصصی در معاونت صدا خبر داد و گفت: شوراهای تخصصی معاونت صدا در 10 حوزه موضوعی تخصصی با هدف تحقق مطلوب سند تحول رسانه ملی از طریق هم افزایی حداكثری و با استفاده از ظرفیت های عظیم و تجربیات ارزشمند موجود در معاونت صدا تشكیل شد.
وی با اشاره به موضوع هر یك از حوزه های تخصصی خاطر نشان كرد: هر یك از این شوراها به منزله قرارگاه تخصصی است و عبارتند از حوزه "معارفی"، "اجتماعی"، "سیاسی"، "اقتصادی"، "فرهنگی"، "علم و فناوری"، "ورزشی"، "سلامت"، "تاریخی" و "تفریحات".
به گفته معاون صدا؛ دستور جلسات با در نظر گرفتن اولویت های ابلاغی از جانب شوراهای بالادستی ضمن ارتباط مستقیم با گروه های برنامه ساز مرتبط در شبكه های مختلف رادیویی به منظور هم افزایی بیشتر در رسانه ملی، با میزهای تخصصی و سرویس های مختلف معاونت سیاسی و شبكه های سیما در ارتباط است. این شوراها اعم از "شورای معاونین سازمان"، "شورای قرارگاه جهاد تبیین"، "شورای اولویت های رسانه ای"، "شورای فرهنگی" و "شورای مدیران معاونت" و دیگر مراجع ذیصلاح با پیشنهاد دبیر شورا و تایید رئیس شورا تعیین می شود.
بخشی زاده در ادامه با تشریح برخی از وظایف شوراها اذعان داشت: شناسایی دقیق، جامع و سیستمی وضع موجود برنامه های رادیویی همه شبكه ها در حوزه موضوعی محوله و بررسی میدانی و رصد ظرفیت ها و قابلیت های رسانه ای حوزه تخصصی در محیط پیرامونی بخشی از وظایف شوراهاست.

ایجاد بانك اطلاعات كارشناسان و صاحب نظران انقلابی

علاوه بر اینها؛ شناخت و رصد مستمر رقبای رسانه ای فعال و تعاملات هم افزا و طراحی عملیات های رسانه ای مشترك از جمله دیگر وظایفی كه به شوراها محول شده است.
معاون صدا خاطر نشان كرد: از دیگر وظایفی می توان به طراحی پیام و محورهای برنامه سازی در حوزه تخصصی و طراحی پویش ها، رویدادها و دیگر زمینه های مناسب برای كنشگری پیام گیران و مشاركت حداكثری آنها در فرایند مدیریت پیام اشاره كرد.
بخشی زاده افزود: برقراری ارتباط با كارگروه های تخصصی ستاد تحول سازمان به منظور بهره مندی از ظرفیت های كارشناسی و محتوایی و طراحی آرایش مطلوب رسانه ای معاونت صدا از دیگر وظایف پیش بینی شده شوراهاست.
وی همچنین از ایجاد بانك اطلاعات كارشناسان و صاحب نظران انقلابی در حوزه تخصصی خبر داد و گفت: برای بهره مندی همه شبكه ها و نهادها، بانك اطلاعات كارشناسان و صاحب نظران انقلابی در حوزه تخصصی ایجاد شود.
معاون صدا تصریح كرد: علاوه بر موارد ذكر شده، بسته های محتوایی تخصصی مناسبتی برای بهره مندی دیگر شبكه ها و داوری ایده های برنامه سازی تهیه شود و با قرارگاه ستادی صدای مردم و باشگاه مركزی رادیو همكاری شود.

ترویج "عدالت گستری"، "هویت محوری" و "شتاب دهی به پیشرفت كشور"
وی افزود: امید است در راستای تحقق مطلوب سند تحول "رسانه ملی" هر یك از شوراهای تخصصی در تعامل شایسته با نهادهای مختلف دینی درون و برون سازمانی، اهداف و ماموریت های همچون ترویج "عدالت گستری"، "هویت محوری" و "شتاب دهی به پیشرفت كشور" نقش شایسته خود را ایفا كنند.
همچنین ؛ سیاست های اجرایی و عملیاتی برنامه سازی برای ساخت برنامه های محوله در شبكه های رادیویی در چارچوب طرح قرارگاه رسانه ای صدای مردم تهیه و تدوین شود.
معاون صدا با تاكید بر اینكه برای مشاركت حداكثری نخبگان و عموم مردم باید برنامه ریزی مستمر صورت پذیرد، افزود: با به كارگیری ظرفیت های فناوری های نوین و شبكه های اجتماعی و طراحی خلاقانه و نوآورانه برای ارتقای محتوایی و هنری برنامه ها، با شبكه سازی و ایجاد ظرفیت می توان از مشاركت حداكثری نخبگان و عموم مردم بهره مند شد.
وی همچنین از ظرفیت سازی بر تعامل با سایر رسانه ها خبر داد و افزود: ظرفیت سازی برای تعامل با سایر رسانه ها اعم از تصویری، مكتوب و مجازی به منظور هم افزایی در تولید پیام و افزایش بیشتر مخاطبان از جمله وظایف محوله به دبیران شورای تخصصی معاونت صداست.

باید از افكار عمومی صیانت شود
بخشی زاده با تاكید بر اینكه باید از افكار عمومی صیانت شود، خاطر نشان كرد: در برابر تحریكات و تبلیغات رسانه های بیگانه باید از افكار عمومی صیانت و از تاثیرپذیری آحاد مخاطبان از باورها و جهان بینی غیر دینی پیشگیری كرد.
همچنین؛ تلاش برای افزایش برنامه های تعاملی با مشاركت مخاطبان به منظور دریافت و تولید ایده های نو در طراحی و تولید برنامه و اهتمام ویژه به پشتوانه پژوهشی متقن در تولید برنامه ها با همكاری مدیریت پژوهش معاونت از دیگر اقداماتی كه دبیران شوراهای تخصصی در معاونت صدا می بایست، پیگیر باشند.
بخشی زاده در پایان با بیان زمان تشكیل جلسات یادآور شد: جلسات شورا به صورت حضوری حداقل ماهی یكبار برگزار می شود، اما تعاملات به صورت مستمر در شبكه های اجتماعی داخلی به صورت برخط برقرار است. همچنین؛ خطوط رسانه ای، سیاست ها و اولویت های برنامه سازی از طریق گروه های تخصصی و میزهای پژوهشی توسط مدیران شبكه های متولی مدیریت و راهبری خواهد شد.
انتهای پیام./

دسترسی سریع