تاكید معاون صدا بر حفظ و ارتقاء برنامه های مورد علاقه مردم

دكتر شاه آبادی بر توجه بیش از حد و خلاقیت و نوآوری بیشتر در برنامه های سحرگاهی در شبكه های رادیویی تاكید كرد.

1399/02/14
|
13:41

از دیگر تاكیدات معاون صدای رسانه ملی حفظ برنامه های شاخص و مورد علاقه مردم در شرایط كنونی كشور و البته برنامه هایی كوتاه مرتبط با مصادیق و نكات ظریف آموزشی ویژه سبك زندگی كرونایی بود .

وی یاد آور شد در زمانی كه كلیساهای دنیا در حال ساخت تابوت نشان داده میشود مساجد ما در حال تولید ماسك و تهیه بسته های بهداشتی و كمك های مردمی برای افراد نیازمند است و این نكته مهم نشان داده میشود مساجد ما در حال تولید ماسك و تهیه بسته های بهداشتی و كمك های مردمی برای افراد نیازمند است و این نكته مهم باید در برنامه ها مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه جلسه هم برای برنامه های تابستان در شبكه ها تبادل نظر شد.

دسترسی سریع